ZARZĄDZENIE NR 191/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 191/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej