ZARZĄDZENIE NR 216/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 216/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej