ZARZĄDZENIE NR 221/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 221/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej