ZARZĄDZENIE NR 156/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 156/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej