ZARZĄDZENIE NR 232/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 232/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej