UCHWAŁA NR LXI/510/22 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Dominika Michalaka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR LXI/510/22.pdf