UCHWAŁA NR LXII/516/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami

UCHWAŁA NR LXII/516/22.pdf