UCHWAŁA NR LXII/519/22 zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpada

UCHWAŁA NR LXII/519/22.pdf