UCHWAŁA NR LXII/520/22 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina

UCHWAŁA NR LXII/520/22.pdf