UCHWAŁA NR LXII/524/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu i uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników

UCHWAŁA NR LXII/524/22.pdf