UCHWAŁA NR LXII/525/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

UCHWAŁA NR LXII/525/22.pdf