Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczen

Zarządzenie Nr 50/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 marca 2022r.
 
w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
 
      Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. poz. 583) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam - na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie - następujących pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji:
1) Katarzynę Natęgowską-Pigła,      
2) Magdalenę Haberland                  
3) Małgorzatę Kulczewską,                                     
4) Małgorzatę Wieczorek,                
5) Dorotę Rakoczy,                           
6) Ewę Wyszkowska,
7) Lidię Kwiatkowską,
8) Marcina Kowal,
9) Wiolettę Antecką
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.