Zarządzenie Nr IK 0151- 441/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24.07.2009r.

Zarządzenie Nr IK 0151- 441/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24.07. 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje komisje przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:

 

"WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI BUDOWLANO - WYKONAWCZEJ BUDOWY ULICY TOROWEJ, JESIONOWEJ, CISOWEJ, DEBOWEJ I STRZAŁOWEJ W MIEJSCOWOSCI MOSINA ORAZ KOZIEJ W MIEJSCOWOŚCI PECNA"

zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Stanisława Ratajczaka

2. Małgorzate piotrowską,

3. Wojciecha Górnego

4. Leszka Najderka,

5. Agnieszkę Grabarczyk,

6. Agnieszke Kasprzyk,

7. Magdalene Rombalską

§ 3

Sposród członków powołujławomira ratajczaka jako prezwodniczacego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalene Rembalską jako sekretarz komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania