ZARZĄDZENIE nr IN.0151-597/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE

nr IN.0151-597/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

Na podstawie art. art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467), oraz § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 847 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Przedszkolu nr 4
w Mosinie odwołuje się, Pana Wawrzyńca Trawińskiego. Powodem odwołania jest złożenie ustnej rezygnacji z członkowstwa w Komisji.

§2

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 z siedzibą w Zespole Szkół w Mosinie odwołuje się, Panią Agnieszkę Forszpaniak. Powodem odwołania jest złożenie pisemnej rezygnacji z członkowstwa w Komisji.

§3

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 z siedzibą w Gimnazjum w Rogalinie odwołuje się, Pana Adama Kotara. Powodem odwołania jest złożenie ustnej rezygnacji
z członkowstwa w Komisji.

§4

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 z siedzibą w Budynku szkolonym w Dymaczewie Starym odwołuje się, Pana Mikołaja Makaruka. Powodem odwołania jest złożenie pisemnej rezygnacji z członkowstwa w Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 roku i podlega podaniu
do publicznej wiadomości.