Zarządzenie nr IN.0151-598/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE

nr IN.0151-598/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 lipca 2010 r.

 

w sprawie powołania członków

obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania

w wyborach Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. - o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467)

 

p o w o ł u j ę

 

następujące osoby w skład Obwodowych Komisji Wyborczych:

 

Nr obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Skład Komisji: Nazwisko i Imię – partia

7.

Zespół Szkół w Mosinie

ul. Sowiniecka 75

Mosina
tel. 618-136-717

1.   Bożena Wojtalewicz - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka

17.

Budynek szkolny
ul. Szkolna 4
Dymaczewo Stare
tel. 618-132-117

1.   Przemysław Jedrzejczak - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka