Zarządzenie Nr SG 0151-624/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr SG 0151- 624/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję dodatkowo jako członka do komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników Gminy Mosina.

 

p. Agnieszkę Fajfer,

     

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.