Zarządzenie Nr 649/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 649/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 grudnia 2010 r.

             w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Rozwiązuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) utworzone dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.