Zarządzenie Nr OR/0151/609/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 Lipca 2010 r. w sprawie refundacji za okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony osobistej dla Strażników Miejskich w Mosin

 

ZARZĄDZENIE NR OR/0151/609/2010

BURMISTRZA GMINY MOSINA

Z DNIA 27 LIPCA 2010 r.

 

w sprawie refundacji za okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony osobistej dla Strażników Miejskich w Mosinie

 

 

Działając na podstawie art. 207 § 1 pkt. 3 i art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.) po konsultacji z pracownikami Straży Miejskiej, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam kwotę dofinansowania do zakupu okularów przeciwsłonecznych uwzględniając czasookres refundacji oraz kwotę.

 

§ 2

  1. Czasookres refundacji – do zużycia.
  2. Kwota dofinansowania wynosi 50 zł.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.