Zarządzenie Nr 651/2010 Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 21 grudnia 2010r.w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 651/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  21 grudnia 2010r.

 

 

w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

 

 

Na podstawie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.). w skład zespołu interdyscyplinarnego powołuję:

 

 

§ 1.

 

1.  Lidię Skupin-Wójtowską             - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

 

2.  Małgorzatę Kasprzyk                    - Kierownika Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego

   w Mosinie

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.