Zarządzenie nr BR.00501.272.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.272.2012.PDF