Zarządzenie nr FB.00501.195.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu

Zarządzenie nr FB.00501.195.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 stycznia 2012 r.

 

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011r., Nr 25, poz. 572) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2012r.:

 

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Sportowy „1920 Mosina”

 

Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej

108 000,00

2.

Klub Sportowy „1920 Mosina”

 

Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN i WZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki pięcioosobowej

8 500,00

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Mosińska Jedynka”

Sekcja piłki siatkowej

 

35 000,00

4.

Uczniowski Klub Sportowy „Mosińska Jedynka”

Sekcja tańca i aerobiku

6 000,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy „Mosińska Jedynka”

Sekcja piłki nożnej

4 000,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy ORŁY DASZEWICE

Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Mosina

700,00

7.

Uczniowski Klub Sportowy ORŁY DASZEWICE

 

 

Upowszechnienie aktywnego sposobu spędzania czasu pozalekcyjnego poprzez popołudniowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

4 000,00

8.

Akademia Judo w Poznaniu

 

Igrzyska Olimpijskie- szkolenie dzieci i młodzieży w JUDO

4 000,00

9.

Mosiński Klub Żeglarski

Mistrzostwa Gminy w Żeglarstwie zakładów pracy z Gminy Mosina

800,00

10.

Mosiński Klub Żeglarski

 

Edukacja żeglarska

3 000,00

11.

Mosiński Klub Żeglarski

Regaty żeglarskie o Puchar jeziora Łódzko- Dymaczewskiego

500,00

12.

Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej

2 500,00

13.

Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA

Zawody Łodzi Turystycznych na Warcie

1 000,00

14.

Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki siatkowej

4 000,00

15.

UKS Tiger Team

Szkolenie dzieci i młodzieży  Teakwondo Olimpijskiego

3 000,00

16.

Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI

Organizacja zajęć z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

4 000,00

 

Ogółem

189 000,00

 

2.      Środki finansowe w wysokości 189 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), znajdują się w planie finansowo – rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2012.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.