Zarządzenie nr FB.00501.231.2012.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych

zarzadzenie_o_podziale_II_etap