Zarządzenie nr AW.00501.209.2012Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla

Zarządzenie nr AW.00501.209.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 marca 2012 r. 

w sprawie  ogłoszenia  terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

  

Na podstawie Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej., zarządzam, co następuję: 

§ 1 

Ogłaszam termin składania wniosków do 31 marca 2012 r.

§ 2 

      Termin składania wniosków jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

§ 3

Wnioski, o których mowa w § 1 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres: Burmistrz Gminy Mosina,
Pl.20 Października 1, 62 – 050 Mosina.

§ 4

Integralną częścią Zarządzenia jest Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r.

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 uchwala_nr_viii-38-11.pdf