Zarządzenie Nr OW. 00501/261/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OW. 00501/261/2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lipca 2012 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  
Na podstawie art. 9g ust.2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie, jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr  OW.00501/261/2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lipca 2012 r.
 
 
 
 
I. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Katarzyny Gracz, nauczycielki Zespołu Szkół w Krośnie 
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Ireneusz Rajman - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Janusz Judziński - ekspert MEN,
4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,
5. Grażyna Bartkowiak - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie,
 
II. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Mai Matusiak - Kapczyńskiej, nauczycielki Szkoły  Podstawowej nr 1 w Mosinie:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Ireneusz Rajman - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Janusz Judziński - ekspert MEN,
4. Wiesława Skoczylas  - ekspert MEN,
5. Kamila Bilska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie,
 
III. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Patrycji Głuchowskiej, nauczycielki Zespołu Szkół w Krośnie:  
1. Małgorzata Kasprzyk -przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Ireneusz Rajman - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,
4. Wiesława Skoczylas - ekspert MEN,
5. Grażyna Bartkowiak - dyrektor   Zespołu  Szkół w Krośnie
 
IV. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Beaty Gryza, nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Mosinie:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Ireneusz Rajman - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Wiesława Skoczylas - ekspert MEN,
4. Grażyna Pogonowska  - ekspert MEN,
5. Ewa A. Szymańska - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mosinie,
 
V. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Katarzyny Szabelskiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Ireneusz Rajman  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,
4. Wiesława Skoczylas  - ekspert MEN,
5. Arkadiusz Jurek - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
 
VI. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Marty Nowak, nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Anna Bzowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Alicja Trybus - ekspert MEN,
4. Olga Gałuszek  - ekspert MEN,
5. Anna Balcerek - Kałek - dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie,
 
VII. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Karoliny Czajka, nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Mosinie:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Anna Bzowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,
4. Alicja Trybus  - ekspert MEN,
5. Ewa A. Szymańska - dyrektor Gimnazjum nr 1 w  Mosinie,
6. Elżbieta Wiszniewska - przedstawiciel ZNP,
 
VIII. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Małgorzaty Wojtkowskiej, nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Mosinie:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Anna Bzowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,
4. Alicja Trybus  - ekspert MEN,
5. Ewa A. Szymańska - dyrektor Gimnazjum nr 1 w  Mosinie,
6. Elżbieta Wiszniewska - przedstawiciel ZNP,
 
IX. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Magdaleny Niemczykiewicz - Rogackiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej  nr 1 w Mosinie:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Anna Bzowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,
4. Alicja Trybus  - ekspert MEN,
5. Kamila Bilska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w  Mosinie,