Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków

Burmistrz Gminy Mosina, przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 11.00 - 16.30 po uprzednim zgłoszeniu spotkania w Biurze Obsługi Interesanta.