Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w  2010 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia
 

1. Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę

Imię i nazwisko podatnika
Kwota umorzonego podatku (w zł)
Przyczyna umorzenia
Ryszard Król
522,50
ważny interes podatnika
Władysław Pentek
747,00
ważny interes podatnika
Stefan Malak
850,00
ważny interes podatnika
Marian Brogul
612,00
ważny interes podatnika
Zbigniew Andrzejewski
2387,34
ważny interes podatnika
Andrzej Strzyżewski
658,00
ważny interes podatnika
Zbigniew Wolski
957,00
ważny interes podatnika
Anna Giż
931,00
ważny interes podatnika
Mieczysława Szymczak
867,00
ważny interes podatnika
Aniela Mieszkowska
930,00
ważny interes podatnika
Maria Legenza
925,00
ważny interes podatnika
Janina Kowalkiewicz
587,00
ważny interes podatnika
Piotr Tadeusz
2857,00
ważny interes podatnika
Eugeniusz Zieliński
758,00
ważny interes podatnika
Piotr Hyżak
1295,00
ważny interes podatnika
"Majątek Rogalin" Sp.  z o.o.
2298,21
ważny interes podatnika
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
963,00
ważny interes publiczny
Stanisław Dłubała
908,00
ważny interes podatnika
Mieczysław Piotrowski
1348,00
ważny interes podatnika
 

2. Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę: