Uchwała nr XXXVII/317/05

Uchwała nr XXXVII/317/05 w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.pdf
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/317/05.pdf
Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVII/317/05.pdf
Załącznik nr 2 do załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVII/317/05.pdf
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/317/05.pdf