Uchwała nr XLVII/369/05

Uchwała nr XLVII/369/05 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.pdf