Uchwała nr LIV/414/06

Uchwała nr LIV/414/06 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.