Uchwała nr LXI/454/06

Uchwała nr LXI/454/06 w sprawie statutu Gimnazjum nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1.