Uchwała nr LXIV/469/06

Uchwała nr LXIV/469/06 w sprawie zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery
oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych.