Uchwała nr V/25/06 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006".

Uchwała nr V/25/06.pdf