Uchwała nr VIII/45/07 dotycząca Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.

Uchwała nr VIII/45/07.pdf