Uchwała nr VIII/46/07 w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Uchwała nr VIII/46/07.pdf