Uchwała nr XXIII/135/07 dotycząca wyróżnień i nagród pieniężnych dla zawodników z Gminy Mosina w związku z ich osiągnięciami sportowymi oraz wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie

Uchwała nr XXIII/135/07.pdf