Uchwała nr XXIII/136/07 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008".

Uchwała nr XXIII/136/07.pdf