Uchwała nr XXIII/141/07 w sprawie utworzenia funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Uchwała nr XXIII/141/07.pdf