Uchwała nr XXV/153/08 dotycząca regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom w szkołach Gminy Mosina (Wojewoda Wielkopolski pismem NK.I-8 0911-194/08 z 4.04.2008 r. orzekł ni

Uchwała nr XXV/153/08.pdf