Uchwała nr XLVII/321/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminneg

Uchwała nr XLVII/321/09.pdf