Uchwała nr XLVII/322/09 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.

Uchwała nr XLVII/322/09.pdf