Uchwała nr VI/26/11 w sprawie określenia sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania

Uchwała nr VI/26/11.PDF