Uchwała Nr VIII/38/11 w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportow

Uchwała Nr VIII/38/11.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/11
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/11