Uchwała Nr IX/58/11 w sprawie określenia wzoru legitymacji radnego, sołtysa, przewodniczącego zarządu osiedla (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym KN.I-8.4131-1-118/11 z 4.05.20

Uchwała Nr IX/58/11.PDF