Uchwała Nr IX/46/11 dotycząca zmiany Uchwały Nr XXX/250/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzeb

Uchwała Nr IX/46/11.PDF