Uchwała Nr XIII/71/11 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania prawidłowości przeprowadzonych w dniu 11 maja 2011 r. wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla

Uchwała Nr XIII/71/11.PDF