Uchwała Nr XIV/77/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na rok 2011”

Uchwała Nr XIV/77/11.PDF