Uchwała Nr XIV/82/11 w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, do Sądu Rejonowego w Śremie i do Sądu Rejonoweg

Uchwała Nr XIV/82/11.PDF