Uchwała Nr XIV/85/11 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania prawidłowości przeprowadzonych w dniu 20 maja 2011 r. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ro

Uchwała Nr XIV/85/11.PDF