Uchwała Nr XV/87/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2010 rok

Uchwała Nr XV/87/11.PDF
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2010 r.PDF
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu.PDF
Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu.PDF
Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu.PDF
Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu.PDF
Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu.PDF
Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu.PDF
Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu.PDF
Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu.PDF
Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu.PDF
Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu.PDF
Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu.PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2010.PDF