Uchwała Nr XIX/139/11 dotycząca zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Ryszarda Ciesielskiego z dnia 2 września 2011 r. na op

Uchwała Nr XIX/139/11.PDF